กิจกรรมในปีที่ผ่านมา

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking — Jun 29, 2018 2:57:59 AM

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing — Jun 27, 2016 8:03:43 AM

โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม — Sep 1, 2015 3:48:00 AM

ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 — Aug 21, 2015 2:39:59 AM

ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 — Aug 21, 2015 2:28:30 AM

วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชม — Feb 17, 2015 3:57:40 AM

แจกแผ่น Linux mint — Dec 17, 2014 3:03:48 PM

ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ — Nov 28, 2014 7:19:46 AM

ประชุมสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ 7 พ.ย. 57 — Nov 12, 2014 7:20:16 AM

ร่วมแสดงความยินดี(ชมภาพถ่าย) — Oct 11, 2014 2:07:46 AM

เชิญร่วมงาน — Sep 24, 2014 1:33:22 PM