ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558

Post date: Aug 21, 2015 2:28:30 AM

อบรมฟรีกับหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์" วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่