วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชม

Post date: Feb 17, 2015 3:57:40 AM

ในโอกาสที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

ผมก็ได้ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ open source และได้มอบแผ่นดีวีดี Linux Mint 17.1 ให้จำนวน 30 แผ่นในนามชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ.

สไลด์บรรยาย

วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชมดูงาน-25580217