กิจกรรมในปีพ.ศ. 2549

15 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Moodle e-learning teacher" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "MamboEasy user" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

7 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Spam Mail Filtering" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

26 พ.ย. 2549 เสวนา "mambo user showcase " เวลา 14.00 -16.00 น. อาคารชินวัตร 3 กรุงเทพมหานคร

2 พ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

19-20 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "แมมโบเว็บไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

13 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "Mambo Easy" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

4-5 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "การติดตั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ บน PC เดียวกัน" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.ราชภัฏ จ.สงขลา

15 ก.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "radius server รุ่นครอบจักรวาล" เวลา 9.00 -16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 ส.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "mambo easy" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

17-18 ส.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

15 ส.ค. 2549 ประชุมสมาชิกชมรมฯประจำปี 2549 เวลา 11.30 -14.00 น ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2 ส.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14 ก.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle mambo" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29 มิ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

21-23 มิ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบคิดเงินงานพิมพ์ + security" เวลา 11.00 -18.00 น. ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

13 มิ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบคิดเงินงานพิมพ์" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

25 พ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบเตือนภัย server รอบ 2" เวลา 9.00 -12.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

28 เม.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "RSS feed on mambo + planetmatter" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

13-14 มี.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 มี.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนะนำ Open Database เพื่อนำมาทดแทน MS Access" ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

15 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Moodle e-learning teacher" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "MamboEasy user" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

7 ธ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Spam Mail Filtering" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

26 พ.ย. 2549 เสวนา "mambo user showcase " เวลา 14.00 -16.00 น. อาคารชินวัตร 3 กรุงเทพมหานคร

2 พ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

19-20 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "แมมโบเวบไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

13 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "Mambo Easy" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

4-5 ต.ค. 2549 โอเพนซอร์สสัญจร ติวเรื่อง "การติดตั้ง 2 ระบบปฏิบัติการ บน PC เดียวกัน" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.ราชภัฏ จ.สงขลา

15 ก.ย. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "radius server รุ่นครอบจักรวาล" เวลา 9.00 -16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์

ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 ส.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "mambo easy" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

17-18 ส.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

15 ส.ค. 2549 ประชุมสมาชิกชมรมฯประจำปี 2549 เวลา 11.30 -14.00 น ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2 ส.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle e-learning" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14 ก.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle mambo" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29 มิ.ย. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

21-23 มิ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบคิดเงินงานพิมพ์ + security" เวลา 11.00 -18.00 น. ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

13 มิ.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบคิดเงินงานพิมพ์" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

25 พ.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบเตือนภัย server รอบ 2" เวลา 9.00 -12.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

28 เม.ย. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "RSS feed on mambo + planetmatter" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

13-14 มี.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 มี.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนะนำ Open Database เพื่อนำมาทดแทน MS Access" ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

24 ก.พ. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมด้วยช่วยกัน เตือนภัยใน server" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

27 ม.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11-12 ม.ค. 2549 สัมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โฮมเพจทันใจ ใน 1 นาที" เวลา 13.00-18.15 น. ม.นเรศวร วิทยาเขต จ.พะเยา

24 ก.พ. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ร่วมด้วยช่วยกัน เตือนภัยใน server" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

27 ม.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โปรแกรม freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11-12 ม.ค. 2549 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โฮมเพจทันใจ ใน 1 นาที" เวลา 13.00-18.15 น. ม.นเรศวร วิทยาเขต จ.พะเยา