กิจกรรมในปีพ.ศ. 2555

30 พ.ย. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-netdrive เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA" กิจกรรม CoP PSU sysadmin เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

23-24 พ.ย 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคคลทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ ตรัง

21-22 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคคลทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ สุราษฎร์ธานี

18-19 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน กิจกรรมงาน ม.อ.วิชาการ หาดใหญ่

14-15 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคลากรทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ หาดใหญ่

8-9 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ที่ ม.อ. หาดใหญ่

15-17 ก.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมจุมลา" เวลา 9.00-16.00 น. หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

7 ก.ค. 2555 บรรยายเรื่อง "ระบบโอเพนซอร์ส" เวลา 13.30-14.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

28-30 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง PSU-baby" เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

18 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน" เวลา 13.00-16.00 มหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพ

2 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน PSU-baby" เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

19-21 มี.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน" เวลา 9.00-16.00 ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

29 ก.พ. - 2 มี.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

9-10 ก.พ. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ PSU-12 การจัดการห้องคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

16-18 ม.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี