ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการกิจกรรมของชมรม:

  • เร็ว ๆ นี้

กิจกรรมล่าสุด

  • จัดอบรม Ubuntu Networking ให้กับสมาชิกชมรมโอเพนซอร์ส ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่

ติดต่อชมรม:

  • ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • โทรศัพท์ : 0-7331-3930-50 ต่อ 1456, 1060
  • โทรศัพท์สายตรง/โทรสาร : 0-7334-8627
  • อีเมล : o s s f @ p s u . a c . t h
  • กลุ่มไลน์ :