กิจกรรมในปีพ.ศ. 2556

14-15 พ.ย. 2556 ติว "Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice" (1.5 วัน) ม.อ.วิชาการ'56 ที่ ม.อ.ภูเก็ต

14 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น. ประชุมใหญ่สมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ครั้งที่ 2/2556 ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

27 กันยายน 2556 เวลา 13.00 – 16.30 น. ร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับตัวแทนกลุ่ม KKU-LUG ม.ขอนแก่น ณ ห้องประชุม 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

29-30 ส.ค. 2556 ติว "Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice" (1.5 วัน) ม.อ.วิชาการ'56 ที่ ม.อ.ตรัง

22-23 ส.ค. 2556 ติว "PSU12-Sritrang และ PSU Installer" โอเพนซอร์สสัญจร ที่ ม.อ.ปัตตานี

17-18 ส.ค. 2556 ติว "Linux Mint: Dual-boot Linux Mint/Microsoft Windows and LibreOffice" (1.5 วัน) ม.อ.วิชาการ'56 ที่ ม.อ.หาดใหญ่

30-31 ก.ค. 2556 ติว "การพัฒนา Web Application: HTML5 & Mobile with PhoneGap" กิจกรรม CoP PSU IT ที่ ชั้น 3 ตึก LRC ม.อ.หาดใหญ่

16-17 ก.ค. 2556 ติว "PSU12-Sritrang และ PSU Installer" งาน WUNCA27 ที่ ม.มหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

27-28 มิ.ย. 2556 ติว "PSU12-Sritrang และ PSU Installer" กิจกรรม CoP PSU IT สำหรับผู้ดูแลระบบ ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

30 เม.ย. 2556 ประชุมสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ. เวลา 09.00-14.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

25-26 เม.ย. 2556 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Linux Fundamental" กิจกรรม CoP PSU IT สำหรับบุคลากรม.อ.ทุกคนที่ทำงานแอดมินได้ ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

28-29 มี.ค. 2556 โอเพนซอร์สสัญจรวิทยาเขต กิจกรรม CoP PSU IT สำหรับผู้ดูแลระบบ/เครือข่าย ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และแอดมินหน่วยงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

15 มี.ค. 2556 เสวนา เรื่อง "แนวทางในการสนับสนุนให้เกิดการใช้ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์สพร้อมฟรีแวร์เพิ่มมากขึ้น" (Linux Mint มีดีกว่าทำไมเพิ่งมาบอก) เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

31 ม.ค. 2556 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์และสำนักงาน” กิจกรรม CoP PSU IT เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

24-25 ม.ค. 2556 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "WUNCA26:PSU-netdrive เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA" งาน WUNCA ครั้งที่ 26 ที่ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

10 ม.ค. 2556 บรรยายเรื่อง "ระบบโอเพนซอร์ส" เวลา 09.00-10.00 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่