ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

Post date: Nov 28, 2014 7:19:46 AM

ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ชั้น 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผอ.สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อ.เจษฎา โมกขกุล) ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย