ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558

Post date: Aug 21, 2015 2:39:59 AM

การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม TuxPaint และ การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ. ปัตตานี