ร่วมแสดงความยินดี(ชมภาพถ่าย)

Post date: Oct 11, 2014 2:07:46 AM

คุณอำนาจ สุคนเขตร์ ประธานชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ. ขึ้นไปรับมอบรางวัล Open Source Award 2014 งาน OSSFEST 2014 (ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รางวัล) รับแทน พระวิภัทร ปัาวุฑฺโฒ (วิภัทร ศรุติพรหม) ในรูปถ่ายร่วมกับคุณเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ มือ developper open source ของเมืองไทยด้วย (วันที่ 10 ต.ค. 57 ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กรุงเทพ)