พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ

พระวิภัทร ปฺญาวุฑฺโฒ

พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ

บวชเมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ณ วัดภูเขาล้อม (ควนจง) ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา

ผู้ก่อตั้งชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ที่อยู่ปัจจุบัน (2 มีนาคม พ.ศ.2561)

สำนักสงฆ์หนองน้ำขาว

91 หมู่ที่ 6 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140

ประวัติ นายวิภัทร ศรุติพรหม

 • รับราชการที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2529 ถึง พ.ศ.2555
 • หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2546
 • หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2555
 • ริเริ่มกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์เมื่อพ.ศ.2545
 • จัดตั้งเว็บไซต์ opensource.psu.ac.th คลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ
 • ประธานชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2546 ถึง พ.ศ.2555
 • วิทยากรสัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน OSSFEST ครั้งที่ 10 และ ครั้งที่ 11
 • วิทยากรสัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน WUNCA ครั้งที่ 13 ถึง ครั้งที่ 24
 • วิทยากรสัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-OSSF) พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2555
 • วิทยากรรับเชิญบรรยายความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์อีกมากมายหลายครั้ง
 • รับรางวัล Open Source Award 2014 งาน OSSFEST 2014 (ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รางวัล) งานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12

ภาพแห่งความทรงจำจากงาน OSSFEST, WUNCA และ PSU-OSSF

OSSFEST

WUNCA

PSU-OSSF