กิจกรรมในปีพ.ศ. 2547

22-23 ธ.ค. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Mambo เว็บสำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

19-20 พ.ย. 2547 สัมมนา-อบรม ในงาน ม.อ.วิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดังนี้

19 พ.ย. 2547 เวลา 9.00-12.00 น. อบรม Moodle e-learning รุ่นที่ 1

19 พ.ย. 2547 เวลา 13.00-16.00 น. อบรม Moodle e-learning รุ่นที่ 2

20 พ.ย. 2547 เวลา 9.00-12.00 น. อบรม Moodle e-learning รุ่นที่ 3

20 พ.ย. 2547 เวลา 9.00-12.00 น. บรรยายหัวข้อ "ชีวิตดีขึ้นด้วยโอเพนซอร์ส"

20-21 ต.ค. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PSU linux server admin ครั้งที่ 4 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

5 ต.ค. 2547 อบรมออฟฟิศทะเลเพื่อทดสอบหลักสูตรใหม่ เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

18-19 ส.ค. 2547 สัมมนา (ชีวิตดีขึ้นด้วยโอเพนซอร์ส) linux for SME ในงาน ม.อ.วิชาการ 2004 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11 ส.ค. 2547 โรงเรียนอุดมพานิชยการ หาดใหญ่ เยี่ยมชมกิจกรรมโอเพนซอร์ส ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 9.00-11.00 น.

4-8 ส.ค. 2547 เปิดบูธในงาน Bangkok ICT Expo 2004 อิมแพคเมืองทองธานี กทม.

25 ก.ค. 2547 อบรมการใช้งานลินุกซ์และออฟฟิศทะเล ครั้งที่ 1 เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14-16 ก.ค. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PSU linux server admin ครั้งที่ 3 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29 มิ.ย. 2547 อบรมติดตั้งลินุกซ์และออฟฟิศทะเล ครั้งที่ 1,2 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

24 มิ.ย. 2547 บรรยาย Implementation and rolling out of Linux - A Case Study ในงาน Thailand Linux Expo ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กทม.

4 มิ.ย. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PSU linux server admin ครั้งที่ 2 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

12-14 พ.ค. 2547 บรรยาย สัมมนา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11 พ.ค. 2547 บรรยาย The future of Linux ในงาน Linux empowerment ศูนย์ประชุมสิริกิตติ์ กทม.

21-22 เม.ย. 2547 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ PSU linux server admin ครั้งที่ 1 เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่