แจกแผ่น Linux mint

Post date: Dec 17, 2014 3:03:48 PM

แจกแผ่น Linux mint ล่าสุดคือ 17.1 MATE 32bit (Rebecca) ตั้งที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ชั้น 3 LRC ม.อ. (งบชมรมโอเพนซอร์สฯ)