กิจกรรมในปีพ.ศ. 2553

27-29 ต.ค. 2553 สัมมนา "Linux Ubuntu system basic" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

1 ต.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU 32 Live CD/USB" เวลา 14.00-16.00 น. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กทม.

30 ก.ย. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU 12 PCtools@net" เวลา 14.00-16.00 น. มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กทม.

27 ก.ย. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU 12 PCtools@net" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 ส.ค.- 3 ก.ย. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Linux desktop" และ "Linux admin" เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

16-20 ส.ค. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Linux desktop" และ "Linux admin" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

9-13 ส.ค. 2553 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Linux desktop" และ "Linux admin" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 101 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

29-30 ก.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Cloning and Diskless PC server" เวลา 9.00-16.00 น. WUNCA22 ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

16 ก.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

15 ก.ค. 2553 บรรยาย "ใช้โอเพนซอร์สแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.45-14.45 น. โรงแรมเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

13 ก.ค. 2553 บรรยาย "ใช้โอเพนซอร์สแก้ปัญหาละเมิดลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.45-14.45 น. โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จ.ภูเก็ต

29 มิ.ย. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU 12 PCtools@net" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

16 มิ.ย. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

21 พ.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU 1004 และเทคนิคการ backup" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

15 พ.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 10.00-15.00 น. ม.แม่โจ้ ชุมพร ที่โรงแรมซีเอสปัตตานี จ.ปัตตานี

8 เม.ย. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

29 มี.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

26 มี.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การเขียน BASH shell + Expect script" เวลา 9.30-15.30 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์

24 มี.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

16 มี.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

11 มี.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

12 ก.พ. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสั่งงาน linux ปลายทางแบบ xwindow และแบบ remote desktop" เวลา 10.00-12.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

15 ม.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 09.00-16.00 น. WUNCA21 ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

14 ม.ค. 2553 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 09.00-16.00 น. WUNCA21 ม.บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ.จันทบุรี

6 ม.ค. 2553 บรรยาย "การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สเพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 14.00-16.00 น. ม.หาดใหญ่ หาดใหญ่