กิจกรรมในปีพ.ศ. 2552

8 ธ.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต

6-7 ธ.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เบื้องหลังการจัดทำลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 13.00-20.00 น. ม.สงขลานครินทร์ ภูเก็ต

24-25 พ.ย. 2552 เปิดบูธเผยแพร่ "USB disk กู้ภัย" เวลา 9.00-16.00 น. ม.อ.วิชาการ 2009 ม.สงขลานครินทร์ ตรัง

20 พ.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ติดตั้งและใช้งาน vtiger CRM" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

17 พ.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 9.00-12.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

10 พ.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 9.00-12.00 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 ต.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์กู้ภัย" เวลา 13.00-16.00 น. โรงพยาบาลหาดใหญ่ หาดใหญ่

25 ก.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กรณีศึกษา: เส้นทางโอเพนซอร์สในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เวลา 13.00-13.45 น. มหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ปทุมธานี

11 ก.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การ backup linux ให้เป็น Live DVD" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

10 ก.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กู้ภัยได้ด้วยลินุกซ์" เวลา 9.00-12.00 น. , 15.00-17.00 น.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

5-6 ก.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "กู้ภัยได้ด้วยลินุกซ์" เวลา 9.00-16.00 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

16-18 ส.ค. 2552 เปิดบูธเผยแพร่ "USB disk กู้ภัย" เวลา 9.00-16.00 น. ม.อ.วิชาการ 2009 ศูนย์ประชุมนานาชาติ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

24 ก.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ติดตั้งและใช้งาน PSU Open server สูตร 3" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

19 มิ.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "USB disk รุ่นกู้ภัย" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

15 พ.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "basic linux server admin + mrtg" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

24 เม.ย. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ติดตั้ง linux server เบื้องต้นแบบมืออาชีพ" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

3 มี.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-Open-server สูตร 2 ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" เวลา 9.30-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

28 ก.พ. - 2 มี.ค. 2552 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Multi OS" เวลา 9.30 - 16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

20 ก.พ. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์เบื้องต้น + joomla 1.59 + เว็บบอร์ด" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

16 ม.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้ "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" เวลา 9.00 -16.00 น. WUNCA20 ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย

15 ม.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลียนเรียนรู้ "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" เวลา 13.00 -16.00 น. WUNCA20 ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ.หนองคาย

8 ม.ค. 2552 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกและควบคุมการเข้าใช้เครือข่าย" เวลา 9.30-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่