prnews‎ > ‎

ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558

posted Aug 20, 2015, 7:28 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Aug 20, 2015, 7:34 PM ]
อบรมฟรีกับหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์" วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่