กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing

posted Jun 27, 2016, 1:03 AM by Wiboon Warasittichai   [ updated Mar 8, 2018, 6:16 PM ]

ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ได้กราบนมัสการเรียนเชิญ พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ มาเป็นวิทยากร เวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ 
 
  


โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม

posted Aug 31, 2015, 8:48 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Aug 31, 2015, 8:48 PM ]

 

โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม ในงานวันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้โอกาสในการทำภารกิจนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนนำผลงานไปใช้

ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558

posted Aug 20, 2015, 7:39 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Aug 20, 2015, 7:40 PM ]

การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม TuxPaint และ การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ. ปัตตานี 
ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558

posted Aug 20, 2015, 7:28 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Aug 20, 2015, 7:34 PM ]

อบรมฟรีกับหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์" วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่
 

วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชม

posted Feb 16, 2015, 7:57 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Feb 16, 2015, 8:14 PM ]

ในโอกาสที่วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
  

ผมก็ได้ไปร่วมบรรยายในหัวข้อ open source และได้มอบแผ่นดีวีดี Linux Mint 17.1 ให้จำนวน 30 แผ่นในนามชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ.

สไลด์บรรยาย

วิทยาลัยชุมชนสตูลเยี่ยมชมดูงาน-25580217แจกแผ่น Linux mint

posted Dec 17, 2014, 7:03 AM by Wiboon Warasittichai   [ updated Dec 17, 2014, 7:07 AM ]

แจกแผ่น Linux mint ล่าสุดคือ 17.1 MATE 32bit (Rebecca) ตั้งที่ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ฯ ชั้น 3 LRC ม.อ. (งบชมรมโอเพนซอร์สฯ)


ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

posted Nov 27, 2014, 11:19 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Nov 27, 2014, 11:21 PM ]

ร่วมเปิดบูธประชาสัมพันธ์ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ตึก LRC ชั้น 3 โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากผอ.สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (อ.เจษฎา โมกขกุล) ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย

ประชุมสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ 7 พ.ย. 57

posted Nov 11, 2014, 11:20 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Nov 11, 2014, 11:45 PM ]

พระวิภัทร ปฺญาวุฑฺโฒ บรรยายเรื่อง "สุขาสมาธิ"

ประธานชมรม(คุณอำนาจ สุคนเขตร์) คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร และ คุณนิติ โชติแก้ว 
บรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากไปงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" 

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนกลับ 

และมีบทความสรุปสาระสำคัญที่ได้จากงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ไว้ที่ลิงค์นี้ http://sysadmin.psu.ac.th/2014/10/13/talk-about-ossfest2014/

ร่วมแสดงความยินดี(ชมภาพถ่าย)

posted Oct 10, 2014, 7:07 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Oct 10, 2014, 7:12 PM ]

คุณอำนาจ สุคนเขตร์ ประธานชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ. ขึ้นไปรับมอบรางวัล Open Source Award 2014 งาน OSSFEST 2014 (ซึ่งเป็น 1 ใน 3 รางวัล) รับแทน พระวิภัทร ปัาวุฑฺโฒ (วิภัทร ศรุติพรหม) ในรูปถ่ายร่วมกับคุณเทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ มือ developper open source ของเมืองไทยด้วย (วันที่ 10 ต.ค. 57 ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) กรุงเทพ)

เชิญร่วมงาน

posted Sep 24, 2014, 6:33 AM by Wiboon Warasittichai   [ updated Oct 2, 2014, 12:25 AM ]

งานมหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สยิ่งใหญ่ประจำปี OSSFestival 2014 ที่จะจัดขึ้นที่สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันที่ 10-11 ตุลาคม ตอนนี้เปิดเว็บไซต์หลักของงานเรียบร้อยแล้ว  http://www.ossfestival.in.th สามารถติดตามข่าวสารและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

1-10 of 10