หน้าหลัก

 • กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ได้กราบนมัสการเรียนเชิญ พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ มาเป็นวิทยากร เวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ    
  Posted Mar 8, 2018, 6:16 PM by Wiboon Warasittichai
 • โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม  โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม ในงานวันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้โอกาสในการทำภารกิจนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนนำผลงานไปใช้
  Posted Aug 31, 2015, 8:48 PM by Wiboon Warasittichai
 • ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 19 สิงหาคม 2558 การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม TuxPaint และ การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath วันที่ 19 สิงหาคม 2558 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ. ปัตตานี 
  Posted Aug 20, 2015, 7:40 PM by Wiboon Warasittichai
 • ม.อ.วิชาการ 2558 วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อบรมฟรีกับหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์" วันที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่ 
  Posted Aug 20, 2015, 7:34 PM by Wiboon Warasittichai
Showing posts 1 - 4 of 10. View more »
กำหนดการกิจกรรมของชมรม:

 • จัดอบรม Ubuntu Networking ให้กับสมาชิกชมรมโอเพนซอร์ส ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่ 
ภาพกิจกรรมของชมรมที่ผ่านมา:ลิงค์ภาพแยกรายกิจกรรมของชมรมล่าสุด:

 1. แนะนำการใช้งานการจดบันทึกความรู้ด้วยวิกิพีเดีย โครงการบันทึกความรู้ชุมชนด้วยตานีกีตอภาคใต้
 2. โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาด้วยการใช้ Open Source Software และ Freeware
 3. สร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Joomla CMS 
 4. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ป้ายอิเล็กทรอนิกส์พอเพียง
 5. การใช้งานจุมล่าสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น

แนะนำเว็บไซต์:
 • คลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ opensource.psu.ac.th
 • แหล่งรวมความรู้ในระบบ Digital ที่เป็นสาธารณะ The Internet Archive